Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 

Rekisterinpitäjä

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy

Erkonkatu 5 A 19 15110 Lahti

Y-tunnus 2494753-0

 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Pekka Vaittinen puh. 044 771 2237

 

Rekisterin nimi

Suoraa asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä Suoraa) ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää Suoraa:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Suoraa:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita.

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää Suoraa:n asiakkaista ja Suoraa:n palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja: Asiakkaan perustiedot, kuten yritys, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakastunnus tai –tunnukset, laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot, asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet, asiakkaan tarpeen kohteet, eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot  ja rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot.

 

Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraa:n rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella.

Tietojen luovutus

Suoraa voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Suoraa:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Suoraa voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

 

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko Suoraa:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

 

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

 

 

Millaisia evästeitä akatemia.fi

-sivustolla käytetään ja miksi?

 

akatemia.fi-sivustolla on käytössä kahdenlaisia evästeitä:

 

1.) Istuntokohtaiset toimintoevästeet sivustolla liikkumiseen ja eri toimintojen käyttämiseen. Evästeiden tarkoitus on turvata sivuston virheetön toimivuus.

2.) Analyyttiset evästeet sivuston käyttötottumusten seuraamiseen ja mahdollisten vikojen ennakointiin. Analyyttisten evästeiden avulla kootun tilastotiedon perusteella kehitämme akatemia.fi -sivustoa asiakkaillemme toimivammaksi. Näitä evästeitä tarvitaan myös ennakoimaan käytön yhteydessä mahdollisesti ilmeneviä vikoja.

 

 

Analyyttiset evästeet eivät mahdollista henkilökohtaiseta tunnistamistasi, mutta ne jäävät tietokoneeseen pidemmäksi ajaksi käyttötottumustesi seuraamiseksi ja havaitsemaan, kun vierailet sivustolla uudelleen.

Emme välitä evästeiden perusteella kerättyä tietoa organisaatiomme ulkopuolisille osapuolille.  Evästeitä käytetään ainoastaan sivustomme käyttön kehittämiseen liittyviin tarpeisiin.

 

Päivitetty 31.3.2016

 

 

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy

 

Välittäjä-Akatemia tietosuoja ja rekisteriseloste.

 

Sivutuotanto 2016 adeve.